Üretim Tesislerimiz

ap_banner_0003_P32

Ada Pastanesi ürünlerini modern ekipman ve aletler eşliğinde üretmektedir. Üretimde kullandığımız teknoloji, uygun koşullarda depolama imkanı ve mükemmel hijyenik sistemlerden oluşmaktadır. Uluslararası gıda güvenliği kriterlerinin geçerli olduğu tesislerimizde üretim uzman gıda mühendisleri nezaretinde gerçekleşmektedir. İmalathanemiz, hammaddelerimizin en iyi koşullarda saklandığı, doğal yöntemlerle işlendiği ve tam hijyenin sağlandığı üretim merkezidir.

ap_banner_0028_P6

Hijyen Ve Sanitasyon
Maksimum hijyen ve sanitasyonun sağlanması üretim merkezimiz için olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu nedenle Ada Pastanesi hizmet politikasında hammadde alımından satış aşamasına kadar tüm süreçlerde, her türlü olası tehlike tedbirleri önceden alınmaktadır ve risklerin en az indirgendiği proaktif bir yaklaşım geçerlidir. Hizmet aşamalarında gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak kritik noktaların kontrol altına alınması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler belirli aralıklarla test edilip gerekli kalibrasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca hijyen ve sağlığın kurum kültürümüzün ayrılmaz parçası olduğundan dolayı personelimize periyodik eğitimler verilmektedir. Günlük, haftalık ve aylık olarak gerçekleştirilen uygulamalar ile üretim tesisimizin hijyen ve sanitasyonu sağlanmaktadır.